Aizstaigāt līdz Svētā Meinarda salai


Ir vietas, kurās atgriežamies vēl un vēl. Interesanti, ja tās  ar kaut ko neparastu saistītas. Piemēram, Svētā Meinarda sala, uz kuru var aizstaigāt kājām, bet ne vienmēr. 

Arī šogad, līdz par septembra vidum, sala būs pieejama rāmas pastaigas ceļamērķī. 
Kā lasām internetā: ''Šajā periodā, kad (Ogres) pašvaldība organizēs Ogres upes straumvirzes dambja izbūvi, plānota ūdens līmeņa pazemināšana ūdenskrātuvē augstuma atzīmju robežās no 16,25 līdz 16,75 metriem LAS-2000,5 (Latvijas normālo augstumu sistēmā), kas būs 1,4 līdz 1,9 metriem zemāk par ūdenskrātuves normālo uzstādinājuma līmeni. Ūdens līmeņa pazemināšana un atjaunošana Rīgas HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski.'' 

Izklausās sarežģīti gan, bet, neskatoties uz to, visa šī abra kadabra nodrošina piekļuvi pirmajai mūra celtnei Baltijā, kas reiz bijusi ar lielu nocietinājumu apjozta baznīca. To vairāk nekā pirms 800 gadiem uzcēla Bīskapa Meinarda no Gotlandes uzaicināti meistari.
Sv. Meinarda sala ir unikāla, jo tiek uzskatīts, ka šī ir vieta, kur vēsturiski Latvijā sākusies kristietība. No kristietības pirmsākumiem un pirmās baznīcas ir saglabājušās tikai drupas.
Ainava tāda neparasta, pelēcīga, nožuvušām ūdenszālēm un dūņām klāta. Bērns prasa- kas man zem kājām šņirkst? Pieliecas un paceļ gliemežvākiem apaugušu akmeni... 


Aizbrauciet uz Svētā Meinarda salu! Tur ir ko pētīt, vērot un pārdomāt... Komentāri

Irēna teica…
Atkal jums bijis viens lielisks ceļojums!